Februari  2016
“Butterfly Circles : Healing Arts & Transformation”
 Version en français : voir plus bas
Deze maand februari 2016 is de gepaste maand (meer dan vorige jaren !) voor de grote kuis in en rondom ons. 
We worden getest in wie we werkelijk zijn. Komen we tot die eenheid van zijn, spreken en doen ? Krijgen we de harde feiten en waarheid te zien en te horen van onze geliefden ? Een opportuniteit om onze maskers te dumpen voor onze waarachtige schoonheid .
Deze tijden zijn prachtige gelegenheden om healingen aan te vragen en je onder te dompelen in een liefdesbad ! 
We beginnen de maand met Imbolc, het moderne festival dat de terugkomst van de Lente viert. 
Hierbij eren we de Keltische Godin Brighid , de godin van transformatie: de transformatie van zaadjes tot materie, van inspiratie tot poëzie en van winter tot lente. 

“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in Harmony.” – Mahatma Gandhi

zondag 31 januari
GRATIS 
 Reeds 17 jaar gebruik ik deze fantastische etherische oliën van Young Living.
Rudolphine geeft een geurige introductie zodat je zelf kunt voelen en ruiken hoe de oliën werken. 
Waar : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse
Wanneer : 15 tot 17u00
Bijdrage :  Gratis
Inschrijven : met een mailtje met je naam en tel.nr.
maandag 1 februari
Deze reeks van workshops is voor de vrouw die in het ritme van haar vrouwelijke natuur wilt komen en die 
de spirituele kunsten wilt beoefenen. We verbinden op een diepgaand niveau en werken met spirituele voorwerpen. 
Hierbij komt aan bod : het maken van krachtvoorwerpen,de kunst van een altaar, dromen begrijpen, channeling, pendelen, ceremonies of rituelen, het werken met onze Keltische Goden en Godinnen, koken, kunst en symbolen …. 
Imbolc is het festival die geassocieerd wordt met de vruchtbaarheid van de aarde en de terugkeer van het licht en is gewijd aan de lichtgodin Brigit. De roomskatholieken noemen het Maria Lichtmis. 
Waar  : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse
Wanneer :  van 10-17u (volgende is 1 februari Imbolc)
Wat neem je mee : iets lekkers om te delen in de groep op het einde en je hebt je priesteressenkleed aan of iets vrouwelijks..
Bijdrage  : 80 euro (inclusief – soeplunch en pannekoeken)
Inschrijven : met een reply met je telefoonnummer
of indien je nog niks bij ons volgde dan kun je bellen op het nummer 02/452 35 79
(De groep is beperkt tot 12 mensen in het totaal dus schrijf tijdig in)
zaterdag 6 februari
http://www.soulpath.be/wp-content/uploads/2015/11/Sonic-Butterfly-Voices.jpg
Een mystiek zanggezelschap brengt mantra’s en sacrale klanken in harmonische samenzang. De boventonen die hierbij ontstaan resoneren met de ruimte en werken in op lichaam en geest van wie zich ervoor openstelt . Dit helend klankbad is tevens een mystieke reis doorheen oude culturen . 
Waar  : Soulpath- Olijfstraat 64- 9000 Gent
Wanneer :  doors 19u30 – concert begint stipt om 20u
Prijs : 18 euro aan de kassa (15 euro in voorverkoop)
Volgende concerten : 4 maart in Kortrijk (Begijnhof) en 12 maart in Brugge (Schipperskapel)  .
maandag 8 februari
  “Divine Healing Lodge for Women”.
Samenkomst van vrouwen die de maan eren en gebruiken als persoonlijke kracht. 
De connectie met de maan geeft voeding aan ons vrouwelijke lichaam
waarbij wij zachter, ontvankelijker en onafhankelijker worden. 
Maanmedicijn is het oudste vrouwelijke middel tegen depressie ! 
We zitten samen rond een vuur in een maanhut om er maanceremonies te doen. 
 Onderwerp : Brighid-Lente opkuis en inspiratie
Waar : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse
Wanneer : 20 tot 21u30
Wat neem je mee : kussen, iets lekkers om te delen, laagjes warme kledij
Bijdrage : 15 euro
Inschrijven : met een mailtje met je naam en tel.nr.
volgende maanhut is maandag 9 maart
zaterdag 14 februari
Reeds voor de 14 X op een rij doen wij mee aan dit prachtig aarde initiatief .

 We brengen onze stemmen in één groot klankbad samen tot we de afgescheidenheid niet meer voelen en de éénheid van harmonie mogen ervaren en opslaan . 

Verwendagje in de klank Wellness – We beginnen de dag met speciale yoga posities waarbij we heilige klanken zingen om ons lichaam te openen. Om 12 uur stipt zullen we voor de 14de keer samen zingen met de 1000 den deelnemende cirkels over heel de wereld en zullen we de AH Sound gaan zingen voor de aarde. Dit is een project dat mijn voormalige leraar Jonathan Goldman begon . 

Tot slot gaan we in verbinding met de native – spirit community door middel van één grote liefdes Ceremonie .

Iedereen welkom om in de wondere wereld van klanken te duiken.

Waar : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse
Wanneer :  van 10-17u
Wat neem je mee : iets lekkers om te delen in de groep, matje en kussen
Bijdrage  : 70 euro
Inschrijven : met een reply met je telefoonnummer
maandag 22 februari
Vanaf nu elke maand !
 Ceremonies zijn spirituele bijeenkomsten van mensen die rond een vuur zitten om het onzichtbare in het leven zichtbaar en vatbaar te maken ten goede van al wat is . 
De ceremonies die gegeven worden zijn geïnspireerd op de oude indiaanse Lakota- Dakota tradities en hebben een helende uitwerking. Bij deze volle maanceremonies mag je een eigen muziekinstrument meenemen. 
Waar : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse
Wanneer : 20 tot 21u30
Wat neem je mee : kussen, iets lekkers om te delen, laagjes warme kledij
Bijdrage : 15 euro
Inschrijven : met een mailtje met je naam en tel.nr.
volgende Volle Maanceremonie is 23 maart.
zat 5 en zon 6 maart
Aanrader
Hersentraining (zie bijlage) 
Het verhogen van veerkracht – genezing : Het trainen van je hersenen voor Gezondheid en Geluk . 
De wetenschap levert het bewijs dat we onze hersenen kunnen trainen om ons geluk te verhogen. Deze training brengt ons tot hogere inkomens, vruchtbaarheid, beter imuunsysteem, creativiteit, betere relaties, sociale vriendschappen en hogere niveau’s van zelf liefde en vertrouwen.
Een samensmelting van hersentraining met het zingen van harmonische klanken en specifieke mantra’s.   
Waar : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse
Wanneer  : 10u00- 19u00
Lesgeefsters : Dr. Nancy Peddle (USA) : Professor Internationale Psychologie aan de “Chicago School of Professional Psychology” en Iris Pattyn .
Directeur van LemonAid Fund in Sierra Leone in samenwerking met Iris Pattyn .
Bijdrage : 200 euro
 Inschrijven : met een mailtje met je naam en tel.nr. (max 8 deelnemers)
Venetië 15 juli – 20 juli (eiland en stad) “De Priesteressen” voor vrouwen (zie bijlage)
Peru  27 oktober – 10 november  : voor mannen en vrouwen
Elke weekdag van 9u tot 18u
Hier word je op een professionele manier begeleid om je fysieke, mentale, spirituele en emotionele lichaam in balans te brengen. 
Verschillende technieken en wijsgerige strekkingen worden aangeboden naargelang je persoonlijke behoeften. 
Full Healing (het reinigen en balanceren van het energetische lichaam), Soundhealing (stemtherapie) en Coaching (55 euro /uur)
Enkel op afspraak / 02/452 35 79 – spreek een bericht in met je telefoonnummer zodat ik jou kan terugbellen.
Noteer je naam, adres en telefoonnummer en de workshop waarvoor je
wenst in te schrijven.
Harmonische groet,
Iris Pattyn
français :

Ce mois de février 2016 est le bon mois (plus encore que les années précédentes) pour le grand nettoyage dans et autour de nous. Nous sommes testés sur qui nous sommes vraiment. Nous atteignons l’unité entre ce que nous sommes, disons et faisons. Vos proches vous donnent à voir et à entendre la dure réalité et la vérité ? C’est une opportunité pour faire tomber nos masques et laisser éclater notre vraie beauté. Cette période regorge de merveilleuses occasions pour trouver la guérison et vous immerger dans un bain d’amour !

Nous commençons le mois avec Imbolc, le festival moderne qui fête le retour du printemps. Nous y célébrons le déesse celtique Brighid, déesse de la transformation : la transformation des graines en de la matière, de l’inspiration en poésie et de l’hiver au printemps. 

“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in Harmony.” – Mahatma Gandhi 

dimanche 31 janvier

Gratuit

Introduction aux huiles essentielles avec Rudolphine Eggink

Voilà déjà 17 ans que j’utilise les huiles essentielles fantastiques de Young Living.   Rudolphine donne une introduction parfumée afin que vous puissiez sentir l’odeur des huiles et expérimenter comment elles fonctionnent.

Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 

Quand  : de 15 à 17h00

Prix :  Gratuit 

Lundi 1 février 

Prêtresses – Imbolc  

Cette série de séminaires s’adresse aux femmes qui veulent s’ancrer dans le rythme de leur nature féminine et qui veulent exercer leurs talents spirituels. Nous nous connectons à un niveau profond et nous travaillons avec des objets spirituels. 

Au programme : fabrication d’objets de puissance, l’art de faire un autel, comprehension des rêves, canalisation, commutation, ceremonies et rituels, travaillers avecs nos dieux et déesses celtiques, la cuisine, l’art et les symboles,… 

Imbolc est le festival associé à la fertilité de la terre et au retour de la lumière ; il est dédié à la déesse de lumière Brigit. Les catholiques l’appellent la Chandeleur . 

Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 

Quand ? :  De 10h à 17h 

Ce qu’il faut apporter : quelque chose de bon à emporter à la fin et tenue de prêtresse ou féminine

Prix  : 80 euro (y compris lunch léger) 

Inscriptions : reply avec nom et numéro de téléphone. Au cas où ce serait votre première participation à une de nos activités, merci de m’appeler au 02/452 35 79 

(Le groupe est limité à 12 personnes donc merci de vous inscrire à temps) 

samedi 6 février

Sonic Butterfly Voices 

http://www.soulpath.be/wp-content/uploads/2015/11/Sonic-Butterfly-Voices.jpg

Groupe de chant mystique qui chante en harmonie mantras et sons sacrés. Les harmoniques ainsi provoqués entrent en résonance avec l’espace et travaillent sur le corps et l’esprit de ceux qui y sont ouverts. Ce bain sonore de guérison est également un voyage mystique à travers les cultures anciennes. 

Où ?  : Soulpath- Olijfstraat 64- 9000 Gent

Quand ? :  ouverture des portes 19h30 – le concert commence à 20h précises

Prix : 18 euros à la caisse (15 euros en prévente) 

Prochains concerts : 4 mars à Kortrijk (Béguinage) et 12 mars à Brugge (Chapelle Schipper)  . 

lundi 8 février 

Hutte de lune pour femmes

“Divine Healing Lodge for Women”.

Rassemblement de femmes qui honorent la lune et l’utilisent comme une force personnelle. La connexion avec la lune nourrit notre corps de femme et nous rend plus douces, plus réceptives et plus indépendantes. La médecine de la lune est le remède féminin le plus ancien contre la dépression ! Nous nous asseyons en cercle autour d’un feu dans une hutte de lunes pour y célébrer des cérémonies de la lune. 

 Sujet : Brighid-Printemps – nettoyage et inspiration

Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 

Quand ? : de 20 à 21h30

A apporter : coussin, quelque chose de bon à manger à partager, couches de vêtements chauds

Prix : 15 euro

Inscription : écrire un mail avec nom et numéro de téléphone 

samedi 14 février

Le chant de Saint Valentin pour la Terre

Cela fait déjà la 14e année que nous participions à cette merveilleuse initiative dédiée à la terre.

 Nous conjugons nos voix dans un grand bain sonore jusqu’à ce que nous ne percevions plus la séparation et que nous puissions expérimenter et enregistrer l’unité de l’harmonie. 

Journée de chaleur dans le Wellness du son – Nous commençons la journée avec des positions spécifiques de yoga qui permettent d’ouvrir notre corps. A 12h précises, nous chanterons ensemble,  pour la 14e fois avec les milliers de cercles participants partout dans le monde, le son AH pour la terre. C’est un projet lancé par mon ancier professeur Jonathan Goldman

Nous terminerons par une connexion avec la communauté spirituelle des amérindiens – via une grande Cérémonie d’amour.  

Tout le monde est le bienvenu pour se plonger dans l’univers merveilleux des sons. 

Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 

Quand ? :  de 10h à 17h

Que faut-il apporter ? : quelque chose de délicieux à partager, un petit matelas et un coussin. 

Prix  : 70 euros 

Inscriptions : mail (reply) avec numéro de téléphone

Lundi 22 février

Désormais tous les mois !

Cérémonie de la pleine lune pour les hommes et les femmes 

 Les cérémonies sont des rassemblements spirituels de personnes qui s’installent autour d’un feu pour rendre l’invisible visible et sensible dans la vie, pour le bien de tout ce qui est. Les cérémonies sont ispirées des anciennes traditions des Indiens du Lakota-Dakota et ont un effet de guérison. Lors de ces cérémonies de la pleine lune, vous pouvez prendre vos prores instruments de musique.

Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 

Quand ? : de 20h à 21h30

Ce qu’il faut apporter: coussin, quelque chose de bon à grignoter, des couches de vêtements chauds. 

Prix : 15 euros 

Inscriptions : mail avec nom et numéro de téléphone

La prochaine cérémonie de la pleine lune aura lieu le 23 mars.

Samedi 5 et dimanche 6 mars

Recommandé !

Entraînement du cerveau (voir pièce jointe)

Accroître la résilience – la guérison : Entraînez votre cerveau à la santé et au bonheur. 

La science prouve que nous pouvons entraîner notre cerveau pour augmenter notre bonheur. Cette formation nous conduit à des revenus plus élevés , la fertilité, un meilleur système immunitaire, de la créativité, de meilleures relations amoureuses, amicales et sociales, et des niveaux plus élevés d’amour de soi et de confiance.   Une association d’exercices pour entraîner le cerveau et le chant de sons harmoniques et de mantras spécifiques.

Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 

Quand ?  : 10h00- 19h00

Intervenants : Dr. Nancy Peddle (USA) : Professor Internationale Psychologie à la “Chicago School of Professional Psychology” et Iris Pattyn . 

Directrice de LemonAid Fund au Sierra Leone en collaboration  avec Iris Pattyn . 

Prix : 200 euro  

 Inscriptions : mail avec nom et numéro de téléphone (max 8 participants)

Venise 15 juillet – 22 juillet (île et ville) “Les Prêtresses” pour femmes (voir pièce jointe)
Pérou 27 octobre – 10 novembre : pour hommes et femmes
Tous les jours de la semaine de 9h à 18h
Accompagnement professionnel afin de permettre à votre corps physique, mental, spirituel et émotionnel d’atteindre l’équilibre. 
Différentes techniques et orientations philosophiques vous sont proposées en fonction de vos besoins personnels.  
Traitement complet (nettoyage et équilibrage du corps énergétique), Soundhealing (thérapie vocale) et Coaching
(55 euro /heure)
Uniquement sur rendez-vous / 02/452 35 79 – laissez un message avec votre numéro de téléphone afin que je puisse vous rappeler.
Indiquez vos nom, adresse, numéro de téléphone et précisez le workshop auquel vous souhaitez vous inscrire.
Salutations harmonieuses,
Iris Pattyn