top of page

Online Zoom Zang

namaste

Een informatie sessie over genezend stemgebruik met soundhealing sessie.

15 december 2022 - 20u tot 21u

Is een losse sessie van soundhealing waarbij we onze stem gebruiken om een harmonie te creëren in ons lichaam, waarbij stress en spanningsvelden oplossen.


We gebruiken bepaalde leuke technieken van stemexpressie en  zingen  mantra’s en oude gezangen.
Deze zijn speciaal gekozen in bijzondere periodes van het jaar (winterwende) om deze dan ook te gebruiken als ondersteuning in ons dagelijkse leven om ons energieveld te versterken. Tijdens deze sessie focussen we ons op het versterken van ons innerlijk licht.

English

Session of sound healing in which we use our voice to create a harmony in our body where stress and tension fields dissolve. We use certain fun techniques of voice expression and we sing mantras and ancient chants. These are specially chosen in special times of the year (winter solstice) to use them as support in our daily life to strengthen our energy field. During this session we focus on reinforcing our inner light.

Sound works on all our bodies and I will explain how you can apply some shortcuts against stress and anxiety.

bottom of page