Gather the children home

Doneer aan het Lakota weeshuis

"Mijn visie is om een thuis te bouwen voor onze kinderen op dit land.

Een veilige plek en ruimte waar onze kinderen gelukkig kunnen zijn."

"My vision is that we would build a children's home on this land.

A safe place and some place where children would be happy"

Barbara Dullknife

Founder & President of Gather our Children Home

Wakanyeja Gluwitayan Otipi (WGO) voorziet de noodopvang voor (wees)kinderen van 0 tot 12 jaar die verwaarloosd en mishandeld werden.

 The Wakanyeja (kinderen) worden hoofdzakelijk geplaatst door het Oglala- Sioux tribe kinderbeschermingsprogramma.

We bieden verzorging aan onze kinderen op de traditionele Lakota manier. Ze worden begeleid in hun moedertaal en gebruikmakend van onze culturele ceremonies en tradities, om zo de veiligheid en het welzijn van de kinderen en hun families te verzekeren. Soundhealing

Wakanyeja Gluwitayan Otipi (WGO) provides emergency shelter care services to abused and neglected children ages 0-12. The Wakanyeja (children) are primarily placed by the Oglala Sioux Tribe’s Child Protection Program.

We provide care to our children in a Lakota cultural appropriate manner with utilization of the language in the home and use of our cultural

ceremonies and practices ensuring the safety and welfare of the children and their families.